Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a site-ului www.pedrollo.com
Această aplicație colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

Ofiterul de protectie a datelor

PEDROLLO S.P.A.
Via Enrico Fermi, 7
37047 San Bonifacio (Verona) Italia
Adresa de e-mail a proprietarului: privacy@pedrollo.com

Tipurile de date colectate
Printre informațiile personale colectate de această aplicație, fie în mod independent, fie prin intermediul unor terțe părți, sunt: nume, prenume, numărul de telefon, adresa, e-mail, diverse tipuri de date, orașe, cookie-uri, date de utilizare, profesionale și numele companiei.
Detalii complete cu privire la fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile acestei politici de confidențialitate sau de texte de informații specifice care apar înainte de colectarea datelor.
Informațiile personale pot fi furnizate în mod liber de către utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate în mod automat în timpul utilizării acestei aplicații.
Dacă nu se specifică altfel, toate datele solicitate de această aplicație sunt obligatorii. În cazul în care Utilizatorul refuză să le comunice, este posibil ca această aplicație să nu poată furniza Serviciul. În cazul în care această cerere indică faptul ca unele date sunt opționale, utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor date, fără ca aceasta să aibă vreun efect asupra disponibilității serviciului sau funcționarea lor.
Utilizatorii care au îndoieli cu privire la care date sunt obligatorii sunt încurajați să contacteze proprietarul.
Orice utilizare a cookie-urilor - sau a altor instrumente de urmărire - ca parte a acestei aplicații sau servicii de utilități terțe părți utilizată de această aplicație, dacă nu se specifică altfel, are drept scop de a furniza serviciul solicitat de către utilizator, în plus față de cele descrise în acest document acestea sunt disponibile și în Politica de cookie-uri.
Utilizatorul este responsabil pentru informațiile personale obținute de la terțe părți, publicate sau partajate prin intermediul acestei aplicații mandat că aveți dreptul de a comunica sau de a le difuza, eliberând proprietarul de orice răspundere față de terți.

Modul și locul prelucrării datelor colectate
Metodă de prelucrare a datelor
Ofiterul de protectie a datelor ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea datelor personale.
Procesarea se realizează utilizând instrumente informatice și / sau telematice, cu metode organizaționale și cu logică strict legată de scopurile indicate. Pe lângă ofiterul de date, în alte cazuri, alte părți implicate în organizarea acestei aplicații (administrative, comerciale, marketing, juridic, administratori de sistem) sau subiecți externi (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice terțe, curierii poștali pot avea acces la date) furnizori de servicii de găzduire, companii IT, agenții de comunicare) vor numi, de asemenea, dacă este cazul, Responsabili pentru prelucrarea datelor de către ofiterul de date. Lista de actualizări a managerilor poate fi întotdeauna solicitată de la ofiterul de date.
Temeiul juridic al prelucrării
Titularul procesează date personale referitoare la utilizator în cazul în care există una dintre următoarele condiții:
Utilizatorul a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice;  Notă: În unele jurisdicții titularul poate avea dreptul de a prelucra informații cu caracter personal fără consimțământul dumneavoastră fara sa necesite existenta unui alt temei juridic specificat, atâta timp cât utilizatorul nu se opune ( „opt-out“) la acest procedeu. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal;
prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și / sau pentru executarea măsurilor precontractuale;
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supus ofiterul de prelucrare a datelor;
prelucrarea este necesară pentru executarea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea puterii publice de care este investit cu deținătorul;
prelucrarea este necesară pentru exercitarea interesului legitim al proprietarului sau al terților.

Este întotdeauna posibil să se ceară proprietarului să clarifice temeiul juridic concret pentru fiecare prelucrare și, în special, pentru a specifica dacă prelucrarea se bazează pe legea, prevăzută într-un contract sau care trebuie să încheie un contract.

Locul
Datele sunt prelucrate la sediul operațional al ofiterului de protectie a datelor și în orice alt loc unde sunt localizate părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactați proprietarul.
Datele personale ale utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care este situat utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare despre site-ul de procesare, utilizatorul poate consulta secțiunea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Aveți dreptul să obțineți informații privind temeiul juridic al transferului de date în afara Uniunii Europene sau a unei organizații internaționale de drept internațional public sau alcătuite din două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate luate de ofiterul de protectie a datelor pentru a proteja datele.
Dacă are loc unul dintre transferurile descrise mai sus, utilizatorul poate să se refere la secțiunile respective ale acestui document sau să solicite informații de la ofiterul de prelucrare a datelor prin contactarea acestuia la datele de deschidere.

Perioada de reținere
Datele sunt prelucrate și stocate pentru timpul necesar scopurilor pentru care au fost colectate.
Prin urmare:
Datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea contractului.
Datele personale culese în scopuri legate de interesul legitim al ofiterului de protectie a datelor vor fi păstrate până la atingerea acestor interese. Utilizatorul poate obține informații suplimentare privind interesul legitim urmărit de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Ofiterul de protectie a datelr.

Atunci când prelucrarea se bazează pe acordul Utilizatorului, Ofiterul de protectie a datelor poate păstra datele cu caracter personal mai mult timp până când acest consimțământ este revocat. Mai mult, ofiterul de protectie a datelor poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, în conformitate cu o obligație legală sau printr-o decizie a unei autorități.
La sfârșitul perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestui termen nu se mai poate exercita dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea datelor.

Scopurile procesării datelor colectate
Datele privind Utilizatorul sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciile sale, precum și pentru următoarele scopuri: Contactarea Utilizatorului, Statistici și Protecție împotriva SPAM.
Pentru a obține informații detaliate suplimentare cu privire la scopurile prelucrării și la datele personale relevante în mod concret pentru fiecare scop, Utilizatorul poate face referire la secțiunile relevante ale acestui document.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:
Contactați utilizatorul
Formular de contact
Completând formularul de contact cu datele lor, utilizatorul consimte la utilizarea lor pentru a răspunde cererilor de informații, citate sau orice alt tip indicat de antetul de formular.
Datele personale colectate: oraș, prenume, adresă de e-mail, prenume, număr de telefon și diferite tipuri de date.

Listă de corespondență sau buletin informativ

Prin înregistrarea în lista de discuții sau în buletinul informativ, adresa de e-mail a utilizatorului este adăugat automat la o listă de contacte la care pot fi transmise mesajele care conțin informații, inclusiv informații comerciale și promoționale referitoare la această aplicație. Adresa de e-mail a Utilizatorului ar putea fi, de asemenea, adăugată la această listă ca urmare a înregistrării în această aplicație sau după efectuarea unei achiziții.

Datele personale colectate: numele, adresa de e-mail, prenumele, numărul de telefon, profesia și numele comercial.
Protecție împotriva SPAM
Acest tip de serviciu analizează traficul acestei aplicații, care poate conține date personale ale utilizatorilor, pentru a fi filtrat din părți de trafic, mesaje și conținut recunoscut ca SPAM.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la datele prelucrate de catre ofiterul de protectie a datelor.

În particular, utilizatorul are dreptul:

retragerea consimțământului  în orice moment. Utilizatorul poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale exprimate anterior.
se opune prelucrării datelor dvs. Puteți contesta prelucrarea datelor atunci când are loc o altă bază juridică decât consimțământul. Detalii suplimentare privind dreptul de opoziție sunt indicate în secțiunea de mai jos.
accesarea datelor dvs. Utilizatorul are dreptul de a obține informații privind datele prelucrate de ofiterul de protectie a datelor, despre anumite aspecte ale procesării și de a primi o copie a datelor prelucrate.
verificați și solicitați corectarea. Utilizatorul poate verifica corectitudinea datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.
obținerea limitării prelucrarii. Atunci când anumite condiții sunt îndeplinite, Utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării datelor lor. În acest caz, Ofiterul de protectie a datelor nu va procesa datele în alte scopuri decât conservarea lor.
obțineți anularea sau eliminarea datelor personale. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita anularea datelor lor de către proprietar.
să primiți datele dvs. sau să le transferați altui deținător. Aveți dreptul să primiți datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit de dispozitivul automat și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, să obțineți transferul fără a fi împiedicat altui deținător. Această prevedere se aplică atunci când datele sunt prelucrate cu instrumente automate și prelucrarea se bazează pe acordul Utilizatorului, pe un contract al cărui Utilizator este parte sau pe măsurile contractuale legate de acesta.
să propună o plângere. Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal sau poate acționa în instanta

Detalii privind dreptul de opoziție
Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea autorității publice la care este investit ofiterul de protectie a datelor sau pentru a urmări un interes legitim al ofiterului de protectie a datelor, utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării din motive legate de situația lor particulară,

Utilizatorilor li se reamintește faptul că, în cazul în care datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării fără să prezinte motive. Pentru a afla dacă proprietarul se ocupă de date în scopuri de marketing direct, utilizatorii se pot referi la secțiunile respective ale acestui document.

Cum să exerciți drepturile
Pentru a exercita drepturile Utilizatorului, utilizatorii pot direcționa o cerere către datele de contact ale Proprietarului indicate în acest document. Cererile sunt depuse gratuit și prelucrate de către proprietar cât mai curând posibil, în orice caz, în termen de o lună.

Mai multe informații despre prelucrarea datelor
Apărare în instanță
Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate de către proprietar în instanță sau în etapele pregătitoare ale posibilei sale înființări pentru apărarea împotriva abuzului în utilizarea acestei aplicații sau a serviciilor aferente de către utilizator.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că ofiterul de protectie a datelor poate fi obligat să dezvăluie datele prin ordin al autorităților publice.
Informații specifice
La cererea Utilizatorului, în plus față de informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această aplicație poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite Servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.
Logare sistem și întreținere
Pentru nevoile legate de funcționare și întreținere, această aplicație și orice servicii terță parte utilizate de aceasta pot colecta jurnale de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține, de asemenea, date personale, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.
Informații care nu sunt cuprinse în această politică
Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment la ofiterul de protectie a datelor folosind datele de contact.
Răspunsul la solicitările " Do Not Track " „Nu urmări”

Această aplicație nu acceptă solicitările „Do Not Track”. „Nu urmări”
Pentru a afla dacă anumite servicii ale unor terțe părți le utilizează, utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate respective.
Modificări la această politică de confidențialitate
Ofiterul de protectie a datelor își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment, informând Utilizatorii cu privire la această pagină și, dacă este posibil, pe această aplicație și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și legal, trimițând o notificare către Utilizatori prin una dintre datele informațiile de contact aflate în posesia proprietarului. Vă rugăm să consultați în mod regulat această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări indicate în partea de jos.
Dacă modificările se referă la prelucrari a căror bază legală este consimțământul, ofiterul de protectie a datelor va colecta din nou consimțământul utilizatorului, dacă este necesar.
Definiții și referințe juridice
Date personale (sau date)
Datele personale reprezintă orice informație care, direct sau indirect, în legătură cu orice altă informație, inclusiv un număr personal de identificare, face ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă.
Datele de utilizare
Aceste informatii sunt colectate automat prin această aplicație (de asemenea, de către părți terțe incluse în această cerere) aplicații, inclusiv: adrese IP sau nume de domenii ale computerelor utilizate de către utilizatorii care se conectează cu această aplicație, adresele URI ( Identifier Uniform Resource), în momentul cererii, metoda utilizată în transmiterea cererii la server, dimensiunea fișierului obținut în replică, codul numeric care indică starea de răspuns de la server (de succes, eroare, etc.). țara de origine, caracteristicile sistemului de operare și browser-ul utilizat de vizitator, diferitele conotatii temporale ale vizitei (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină) și detalii despre traseul urmat în cadrul aplicației, cu referire specială la secvența paginilor consultate, la parametrii legați de sistemul de operare și de mediul IT al utilizatorului.

Utilizator
Persoana care folosește această aplicație care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu partea interesată.
Interesat
Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor de date (sau Manager)
Persoana fizica, persoana juridica, administratia publica si orice alta entitate care prelucreaza date personale in numele Proprietarului, conform prezentei Politici de confidentialitate.

Ofiter de protectie a datelor (sau titular)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau orice alt organism care, individual sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate legate de operarea și utilizarea acestei aplicații. Ofiterul de protectie a datelor, dacă nu este specificat altfel, este proprietarul acestei aplicații.

Această aplicație
Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate și procesate datele personale ale utilizatorilor.

Serviciu
Serviciul furnizat de această aplicație, așa cum este definit în termenii relevanți (dacă există) pe acest site / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)
Cu excepția cazului în care nu se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană conținută în acest document se extinde la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și la Spațiul Economic European.

Cookie
Parte mică din datele stocate în dispozitivul utilizatorului.
Referințe legale
Această declarație de confidențialitate este elaborată pe baza mai multor sisteme legislative, inclusiv articole 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.
Dacă nu se specifică altfel, această declarație de confidențialitate se referă numai la această aplicație.

Cookie Policy de la www.pedrollo.com
Cookie-urile sunt alcătuite din porțiuni de cod instalate în browser care ajută Proprietarul în furnizarea Serviciului în conformitate cu scopurile descrise. Unele dintre scopurile instalării cookie-urilor pot necesita și consimțământul Utilizatorului.
Când instalarea modulelor cookie se bazează pe consimțământ, acest consimțământ poate fi revocat în mod liber în orice moment, urmând instrucțiunile din acest document.

Cookie-urile tehnice și statistice sunt agregate
Activități strict necesare pentru funcționare.
Această aplicație utilizează cookie-uri pentru a salva sesiunea de utilizator și pentru a efectua alte activități strict necesare pentru funcționarea acestei aplicații, de exemplu în legătură cu distribuția traficului.
Activități pentru salvarea preferințelor, optimizarea și statisticile.
Această aplicație utilizează module cookie pentru a salva preferințele de navigare și a optimiza experiența de navigare a utilizatorului. Aceste module cookie includ, de exemplu, cele pentru setarea limbii și monedelor sau pentru gestionarea statisticilor de către proprietarul site-ului.

Alte tipuri de cookie-uri sau instrumente terță parte care se pot instala
Unele dintre serviciile enumerate mai jos colectează statistici în formă agregată și anonimă și nu pot solicita consimțământul Utilizatorului sau pot fi gestionate direct de ofiterul de protectie a datelor - în funcție de descriere - fără ajutorul unor terți.
Dacă, printre instrumentele indicate mai jos, există servicii gestionate de terți, acestea ar putea - în afară de ceea ce este specificat și fără cunoștința proprietarului - să efectueze activități de urmărire a utilizatorului. Pentru informații detaliate, vă recomandăm să consultați politica de confidențialitate a serviciilor enumerate.

Protecție împotriva SPAM
Acest tip de serviciu analizează traficul acestei aplicații, care poate conține date personale ale utilizatorilor, pentru a fi filtrat din părți de trafic, mesaje și conținut recunoscut ca SPAM.

Cum pot să-mi exprim consimțământul pentru instalarea cookie-urilor?
În plus față de ceea ce este indicat în acest document, utilizatorul poate gestiona preferințele legate de modulele cookie direct în browserul său și poate împiedica - de exemplu - să instaleze terțe părți. Prin preferințele browserului, este posibilă și ștergerea cookie-urilor instalate în trecut, inclusiv cookie-ul în care este salvat în cele din urmă consimțământul pentru instalarea cookie-urilor de către acest site. Utilizatorul poate găsi informații despre cum să gestioneze cookie-urile cu unele dintre cele mai populare browsere, de exemplu următoarele adrese: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer.
Referindu-se la cookie-urile instalate de terțe părți, utilizatorul poate să-și administreze propriile setări și să-și retragă consimțământul vizitând linkul relativ renunțat (dacă este disponibil), utilizând instrumentele descrise în politica de confidențialitate a terțului sau contactând-o direct.

În ciuda celor de mai sus, utilizatorul poate utiliza informațiile furnizate de EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Japonia) sau alte servicii similare. Cu aceste servicii puteți gestiona preferințele de urmărire ale majorității instrumentelor de publicitate. De aceea, proprietarul recomandă Utilizatorilor să utilizeze aceste resurse în plus față de informațiile furnizate de acest document.


Ofiter de protectie a datelor
PEDROLLO S.P.A.
Via Enrico Fermi, 7
37047 San Bonifacio (Verona) Italia

Adresa de e-mail a proprietarului: privacy@pedrollo.com

Deoarece instalarea cookie-urilor și a altor sisteme de urmărire operate de terțe părți prin serviciile utilizate în cadrul acestei aplicații nu poate fi controlată tehnic de către proprietar, orice referire specifică la cookie-urile și sistemele de urmărire instalate de terțe părți este să fie considerate orientative. Pentru a obține informații complete, utilizatorul este invitat să consulte politica de confidențialitate a oricăror servicii terțe listate în acest document.
Având în vedere complexitatea obiectivă a identificării tehnologiilor bazate pe cookie-uri, utilizatorul este invitat să contacteze Ofiterul de protectie a datelor dacă dorește să primească orice alte informații referitoare la utilizarea Cookie-urilor prin intermediul acestei aplicații.
Definiții și referințe juridice
Date personale (sau date)
Datele personale reprezintă orice informație care, direct sau indirect, în legătură cu orice altă informație, inclusiv un număr personal de identificare, face ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă.
Datele de utilizare
Aceaste informații sunt colectate automat prin această aplicație (de asemenea, de către părți terțe incluse în această cerere) aplicații, inclusiv: adrese IP sau nume de domenii ale computerelor utilizate de către utilizatorii care se conectează cu această aplicație, adresele URI ( Identifier Uniform Resource), în momentul cererii, metoda utilizată în transmiterea cererii la server, dimensiunea fișierului obținut în replică, codul numeric care indică starea de răspuns de la server (de succes, eroare, etc.). țara de origine, caracteristicile sistemului de operare și browser-ul utilizat de vizitator, diferitele conotatii  temporale ale vizitei (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină) și detalii despre traseul urmat în cadrul aplicației, cu referire specială la secvența paginilor consultate, la parametrii legați de sistemul de operare și de mediul IT al utilizatorului.
Utilizator
Persoana care folosește această aplicație care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu partea interesată.
Interesat
Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.
Procesor de date (sau Manager)
Persoana fizica, persoana juridica, administratia publica si orice alta entitate care prelucreaza date personale in numele Proprietarului, conform prezentei Politici de confidentialitate.
Ofiter de protectie a datelor (sau titular)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau orice alt organism care, individual sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate legate de operarea și utilizarea acestei aplicații. Ofiterul de protectie a datelor, dacă nu este specificat altfel, este proprietarul acestei aplicații
Această aplicație
Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate și procesate datele personale ale utilizatorilor.
Serviciu
Serviciul furnizat de această aplicație, așa cum este definit în termenii relevanți (dacă există) pe acest site / aplicație.
Uniunea Europeană (sau UE)
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană conținută în acest document se extinde la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și la Spațiul Economic European.
Cookie
Parte mică din datele stocate în dispozitivul utilizatorului.
Referințe legale
Această declarație de confidențialitate este elaborată pe baza mai multor sisteme legislative, inclusiv articole 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.
Dacă nu se specifică altfel, această declarație de confidențialitate se referă numai la această aplicație.Ultima modificare: 28 mai 2018